Het verlenen van thuiszorg en welzijnsondersteuning is ongetwijfeld een van de meest nobele, veeleisende en lonende taken die er kunnen zijn.

De verzorger is de persoon die verantwoordelijk is voor iemand die niet de autonomie heeft om alle of een deel van zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren. Bij ouderen is deze ondersteuning vaak nodig als gevolg van een dementiesyndroom of andere pathologieën, maar ook door de geleidelijke afname van functionele capaciteiten die kenmerkend is voor de leeftijd.

De zorgverlener heeft niet alleen technische kennis nodig, maar ook communicatieve vaardigheden die hem/haar in staat stellen te communiceren met de zorgontvanger, terwijl hij/zij de verbinding onderhoudt tussen de primaire zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, onder andere) en de familie van de patiënt.
De belangrijkste taken van de verzorger zijn onder meer: ondersteuning bij dagelijkse taken, hygiëne, onderhoud van de woning, beheer van de was, aankoop van adequate hygiëneproducten, toediening van en toezicht op medicatie, begeleiding naar medische of andere afspraken.

De zorgverlener moet ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een basiscontrole van de gezondheidstoestand van de drager (meten van bloeddruk, glucosecontrole, dieetcontrole), en moet in staat en beschikbaar zijn om aan alle behoeften te voldoen die zich voordoen en het welzijn van de drager in zijn/haar dagelijks leven te bevorderen.

Chat
Hallo, hoe kunnen we u helpen?