Actief ouder worden

“Actief ouder worden” is de term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven van verbetering van de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid in de samenleving, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren naarmate mensen ouder worden.

Het woord “actief” verwijst naar een actieve deelname aan sociale, economische, culturele en spirituele aangelegenheden en niet alleen naar het vermogen om lichamelijk actief te zijn of deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ouderen die met pensioen gaan en zij die een ziekte hebben of met een bijzondere behoefte leven, kunnen actief blijven bijdragen aan de samenleving!

Actief ouder worden stelt mensen in staat zich bewust te worden van hun mogelijkheden om hun lichamelijk, sociaal en geestelijk welzijn te ontwikkelen en aan de samenleving deel te nemen overeenkomstig hun behoeften, voorkeuren en mogelijkheden, met als hoofddoel de voortdurende verbetering van hun levenskwaliteit.

Evenzo moet actieve vergrijzing, indien nodig, passende bescherming, veiligheid en zorg krijgen.

Als samenleving zijn er enkele maatregelen (naast vele andere) die we kunnen nemen om mensen te helpen zelfstandig en actief te blijven als ze ouder worden

1) Zorgen voor een gezondheidsnetwerk dat in staat is en voldoet aan de behoeften;

2) Het creëren van dynamische sociaal-politieke maatregelen, van stimulering en ondersteuning, gericht op het optimaliseren van de instrumenten die de ontwikkeling van onafhankelijkheid en autonomie mogelijk maken;

3) De ouderen niet infantiliseren, maar steeds voor ogen houden dat zij volwassenen zijn met een grotere kennis en rijpheid die zij tijdens hun leven hebben verworven;

4) Bevordering van veiligheidsmaatregelen en bestrijding van sociaal isolement;

5) Voortdurend activiteiten ontwikkelen die ouderen intellectueel actief houden.

Hoewel de jongere generaties de neiging hebben ouderen te zien als uiterst afhankelijke en kwetsbare wezens, zowel fysiek, psychologisch als emotioneel, hoeft ouderdom niet noodzakelijk passief, afhankelijk en zwak te zijn. Men moet zich bewust zijn van de komst ervan en het belang van de zorg die ermee gepaard gaat, om de ouderen aan hun nieuwe realiteit aan te passen.

Bibliografische referenties:

Carvalho, Maria Irene de. (2019). Estratégias para o envelhecimento: Como passar das intenções às ações?, AFID.

World Health Organization. (2002). Envelhecimento Ativo: Uma Política De Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde – Opas – OMS

Chat
Hallo, hoe kunnen we u helpen?